Last Groene Energie B.V.

Last Groene Energie gaat een monovergister met gasopwerkinstallatie op haar terrein plaatsen om zo elektriciteit uit biomassa te produceren.  De gasopwerkinstallatie produceert 391 kW. Daarbij komt een zon-PV-installatie van 925 kWp. Hiermee zal ongeveer 2,8k MWh groengas en 808 MWh duurzame elektriciteit worden geproduceerd.

De rol van Energiefonds Overijssel
Biomassa is een van de sectoren waarin duurzame energie wordt geproduceerd en waarin het fonds actief is. Energiefonds Overijssel verschafte een lening van €1.320.000 en een achtergestelde lening van €200.000 aan Last voor de bouw en exploitatie van de vergister, gasopwerkinstallatie en zon-PV installatie. Last levert hiermee een maatschappelijk rendement van 13 TJ/jr.