Waterschap Vechtstromen

Waterschap Vechtstromen regelt de waterhuishouding van voornamelijk Drenthe en Overijssel. In het werkgebied van ongeveer 225.000 hectaren wonen circa 800.000 mensen, vooral in Overijssel. Vechtstromen wil de verwerking van zijn slib optimaliseren en verduurzamen. Dat is mogelijk dankzij een nieuwe techniek voor slibvergisting.

De rol van Energiefonds Overijssel
De Provincie Overijssel wil dat duurzame energie in 2023 voorziet in 20% van de totale energiebehoefte van de provincie. Energiefonds Overijssel financiert projecten die op korte tot middellange termijn kunnen bijdragen aan deze ambitie. Het fonds financierde Waterschap Vechtstromen met een lening van € 15 miljoen.

Slibvergisting en duurzame energie
Een van de stappen in de zuivering van afvalwater is slibvergisting. Hierbij komt biogas vrij, dat wordt omgezet in elektriciteit. Dit is duurzame energie. De nieuwe installatie van Vechtstromen verhoogt de productie van biogas, terwijl de verwerkings- en transportkosten dalen.

Maatschappelijk effect
De bouw van deze installatie heeft een positief effect: er komen meer tijdelijke en vaste banen, de productie van biogas neemt toe en de hoeveelheid CO2 vermindert.