OPO Hof van Twente

Stichting Openbaar Primair Onderwijs (OPO) Hof van Twente gaat 8 basisscholen in haar gemeente verduurzamen. In 2 jaar tijd worden maatregelen getroffen als het plaatsen van zonnepanelen, aanbrengen van led-verlichting, het isoleren van de muren en het glas en waar mogelijk wordt een warmtepomp geplaatst. De scholen hebben gezamenlijk 1.050 leerlingen. Stichting OPO voerde de afgelopen tijd een energiescan uit bij al haar scholen om zo te identificeren welke maatregelen voor verduurzaming nodig zijn.

De plannen voor deze verduurzaming passen in het streven van Stichting OPO om bij te dragen aan een duurzame samenleving en tegelijkertijd milieubewustzijn bij haar leerlingen te creëren. Met de maatregelen wordt zo’n 2,7 TJ per jaar aan energie bespaard, dat is gelijk aan het energiegebruik van 24 huishoudens. Daarnaast wordt door de maatregelen de luchtkwaliteit in de scholen sterk verbeterd.

De rol van Energiefonds Overijssel
Hoewel de gemeente eigenaar is van de schoolgebouwen, zijn de schoolbesturen sinds 2015 zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en voor verduurzaming van de scholen. Maar in de praktijk blijkt het voor schoolbesturen lastig om zelf verduurzamingsmaatregelen met een langere terugverdientijd dan vijf jaar te realiseren, vanwege een te hoge voorafgaande investering die hiervoor nodig is. Deze financieringsbehoefte heeft Energiefonds Overijssel kunnen vervullen met een achtergestelde lening van 1 miljoen euro. De stichting financiert voor de verduurzaming zelf 250.000 euro uit eigen middelen. Het project kan als voorbeeld dienen voor toekomstige generaties en andere schoolbesturen in de regio die soortgelijke plannen hebben.

De provincie Overijssel ondersteunt scholen bij de verduurzaming van hun gebouwen. Gedeputeerde Tijs de Bree (Energie):
“Ik ben enorm trots dat we met ons versnellingsteam duurzame scholen en Energiefonds Overijssel de helpende hand kunnen bieden. Het mes snijdt aan meerdere kanten: naast het directe effect op de CO2-uitstoot, is het ook een kans om het lokale en regionale bedrijfsleven aan het werk te houden. Daarnaast is een school bij uitstek een plek om het goede voorbeeld te laten zien: kinderen en jongeren worden bewust van de negatieve milieueffecten van fossiele brandstoffen en wat je kunt doen om energie te besparen en schone energie op te wekken.”

Scholen op weg naar energietransitie
Bij obs De Whee-Wiekslag en obs Stedeke in Diepenheim is de verduurzaming inmiddels gestart. De overige scholen starten in de loop van schooljaar 2020-2021 met het verduurzamen van hun gebouwen.

Meer weten over Stichting OPO Hof van Twente