Stichting Wonen Delden

Stichting Wonen Delden is een laagdrempelige woningcorporatie in Delden. Zij beheert 731 huurwoningen. Woning Delden streeft ernaar om het energielabel van haar woningen op te trekken tot gemiddeld B. In dat kader heeft zij 92 woningen verduurzaamd, vooral door isolatiemaatregelen, zoals dakisolatie, muur- en gevelisolatie, vloerisolatie en HR++beglazing. De werkzaamheden leverden tijdelijk zestien arbeidsplaatsen op.

De rol van Energiefonds Overijssel
De Provincie Overijssel wil dat duurzame energie in 2023 voorziet in 20% van de totale energiebehoefte van de provincie. Energiefonds Overijssel financiert projecten die op korte tot middellange termijn kunnen bijdragen aan deze ambitie. Het fonds heeft Stichting Wonen Delden een financiering van € 540.000 verstrekt.

Aangenamer en goedkoper
Eddy van Hijum, gedeputeerde van de provincie Overijssel: “De provincie Overijssel zet in op het isoleren en energiezuinig maken van woningen. Dat maakt het wonen aangenamer en goedkoper. En het helpt ons minder afhankelijk te zijn van fossiele-energiebronnen. Tevens stimuleren de maatregelen de regionale economie en de werkgelegenheid.”