Stichting SOCA – SBO De Welle

SBO de Wellegaat haar schoolgebouw duurzaam renoveren en uitbreiden. Zo komen er duurzame maatregelen zoals het vervangen van de huidige verlichting voor LED verlichting, de installatie van een zon PV-systeem voor het opwekken van eigen stroom en de plaatsing van een zonneboiler en een warmtepomp. Met medewerking van de gemeente Almelo komt de school zo tegemoet aan de wens voor een duurzamer gebouw, maar ook aan die voor een gezonder binnenklimaat voor de leerlingen en medewerkers in de school.

De rol van Energiefonds Overijssel:
Het fonds gaf een lening om deze verduurzaming te financieren. Het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed levert een bijdrage aan de eneregietransitie in Overijssel. De verduurzamingsmaatregelen leiden tot een energiebesparing van 16.600 kWh en een duurzame opwekking van 32.900 kWh.

Meer weten over SBO De Welle