VVE JJ van Deinselaan

De Vereniging van Eigenaren (VVE) van de JJ van Deinselaan in Enschede gaat verduurzamen. Een financiering vanuit ons fonds voor een vergaande verduurzaming van hun gebouw werd toegekend. Het volledige gebouw met 64 particuliere woningen wordt grondig verbouwd en verduurzaamd.  Het pand gaat hierdoor van energielabel D naar A. Voor het verdiepend onderzoek en voor de verbouwing heeft de VVE een lening bij het fonds gekregen. Met de ondertekening van de overeenkomst kan het onderzoek verder worden opgepakt. Als de verbouwing is afgerond dan betekent dit een mooie energiebesparing voor de woningeigenaren.

De rol van Energiefonds Overijssel
De VVE heeft de initiële kosten van het voorbereidend onderzoek zelf betaald, echter voor de verdiepende fase is meer geld nodig. Dat was niet in kas, maar heeft EFO verstrekt om de voorbereiding verder door te kunnen ontwikkelen. Het levert de VVE een jaarlijkse besparing op van 2,1 TJ. Dit is vergelijkbaar met de energievoorziening van 64 huishoudens. Door de verduurzaming wordt er een CO2 besparing behaald van 147.473 kilo CO2 per jaar. Daarnaast levert het project 5 tijdelijke banen op in de provincie.