VVE Maasstraat 26 – 96

De VVE Maasstraat 26-96 te Almelo gaan een vergaande verduurzaming doorvoeren, waarbij ze het volledige gebouw gaan aanpakken, dit bestaat uit 36 woningen en 17 garages. Het pand gaat hierdoor van energielabel F naar A+, een flinke besparing. Het onderzoek en de realisatie van de verduurzaming zijn door het fonds gefinancierd.

De rol van Energiefonds Overijssel
De VVE betaalde de initiële kosten van het voorbereidend onderzoek zelf. Vpoor de verdiepende fase was echter meer geld nodig, wat de vereniging niet zelf in kas had. Het fonds verstrekte daarom een lening van  €1,65 miljoen om dit mogelijk te maken. De uitvoering zal in 2024 plaatsvinden, ook hier is het fonds bij betrokken.

Energiebesparing en vermindering CO2-uitstoot
De verduurzaming levert een jaarlijkse energiebesparing op van 2,2 TJ per jaar. Dit is vergelijkbaar met de energievoorziening van 36 huishoudens. Daarnaast wordt er hiermee een vermindering van CO2-uitstoot gerealiseerd van 123,168 kilo per jaar. Het project levert daarnaast 5 tijdelijke banen in de provincie op. En bovenal ook tevreden bewoners die in een comfortabel en energiezuinig huis wonen.