Zonnepark Bomhofsplas (PV3 B.V.)

Bomhofsplas levert Zwolse energie aan Zwollenaren
Het drijvende zonnepark Bomhofsplas zorgt voor groene stroom voor zo’n 7.200 huishoudens in Zwolle en is met haar ruim 18 hectare en 72.000 panelen de grootste drijvende zonne-energie installatie in Europa en de grootste buiten Azië. Er wordt duurzame energie opgewekt waarbij tegelijk rekening gehouden is met behoud en stimulans van biodiversiteit. Burgerparticipatie vormt een belangrijk onderdeel van dit zonnepark. Bekijk hier ons filmpje over Blauwvinger Energie en het Bomhofsplas zonnepark

Lokale energie en lokale participatie
Zonnepark Bomhofsplas is gelegen op een zandwinplas van Dekker ten noorden van Zwolle. Uniek aan het park is dat de opgewekte stroom via lokale coöperatie Blauwvinger Energie, in samenwerking met Greenchoice, direct aan Zwolse huishoudens en bedrijven aangeboden wordt. Het park werd gebouwd door GroenLeven.

Gedeputeerde Tijs de Bree voor energie van de provincie Overijssel zegt over het park: “De aansluiting van het zonnepark op het elektriciteitsnet is een mijlpaal voor de opwek van nieuwe energie in de regio Zwolle. Ik ben trots dat we hier via Energiefonds Overijssel een belangrijke bijdrage aan hebben kunnen leveren. Ik ben ook blij dat de initiatiefnemers er in zijn geslaagd een impuls te geven aan de natuur in en om de plas. Daardoor bereiken we dus meerdere provinciale doelen in één project. Financieel komt het park door de overdracht van de aandelen, en de participatie van het publiek straks ook echt in lokaal eigendom, een belangrijke randvoorwaarde in het klimaatakkoord.”

De rol van Energiefonds Overijssel
In een consortium met Blauwvinger Energie en een private investeerder en ondersteund door financiering van ASN Groenprojectenfonds, heeft het fonds onlangs de aandelen in het Bomhofsplas zonproject verworven. Wij nemen de aandelen over van GroenLeven, de bouwer van dit zonnepark. Energiefonds Overijssel verstrekte voor het zonnepark een achtergestelde lening van 13,1 miljoen euro en nam een participatie van 2,9 miljoen euro.


Ecologie en biodiversiteit
De Bomhofsplas is industriewater, er wordt zand gewonnen. Inmiddels zit er na zo’n 30 jaar zeker onder- en bovenwaterleven in en rondom de zandwinplas. Hier wordt met het drijvende zonnepark een verdere stimulans aan gegeven. Het systeem is door GroenLeven met veel aandacht voor ecologische aspecten ontwikkeld en de biodiversiteit wordt op verschillende manieren gestimuleerd. Zo maakt het systeem gebruik van glas-glas panelen en brede lichtstraten waardoor licht het water blijft raken en doordat de panelen boven het water liggen vindt er goede luchtcirculatie plaats. De omvormers en de transformatorhuizen drijven, dit zorgt ervoor dat er maar één kabel naar land gaat waardoor de impact van het zonnepark op de flora en fauna in de oevers minimaal is. In totaal is maar 30% van de oppervlakte van de plas voorzien van panelen. Recentelijke zijn biohutten geïnstalleerd. Dit zijn kooien die bestaan uit 3 compartimenten. In het middelste compartiment zit schelpmateriaal en aan beide kanten zitten “lege” manden. Het schelpmateriaal in deze middelste mand biedt een schuilplaats en voedsel voor kleine visjes en kleine gewervelde diertjes. De “lege” manden dienen als bescherming tegen te grote vissen zodat de kleine visjes veilig in en rondom het schelpmateriaal kunnen bewegen. De komst van de biohutten betekent een stimulans voor de vispopulatie en ecologie in het water. Ook doet een ecologisch bureau bij het zonnepark onderzoek naar hoe de ecologie rondom drijvende zonneparken verder gestimuleerd kan worden.

Meer weten over Bomhofsplas project?

Meer weten over GroenLeven

Meer weten over Blauwvinger Energie