Overlay

Provincie Overijssel

Provincie Overijssel is 100% eigenaar van Energiefonds Overijssel. Het fonds heeft ten doel in 15 jaar tijd kansrijke projecten op het gebied van energiebesparing en energie opwekking uit duurzame bronnen te financieren. De projecten moeten ook bijdragen aan meer innovatie, werkgelegenheid en lastenbeheersing. In 2023 wil provincie Overijssel 20% Nieuwe Energie beschikbaar hebben, Energiefonds Overijssel vervult hierin een belangrijke stimulerende rol richting de markt.

Meer over het programma Nieuwe Energie en zijn doelstellingen vindt u op www.overijssel.nl/nieuweenergie.