Coöperatie Oonze Energie

De coöperatie Oonze Energie ontwikkelt een zonnepark op de voormalige vuilstortplaats Dalkruid in het buitengebied van Hulsen bij Nijverdal. Op deze rustige plek, omringd door struiken en bomen, komen straks duizenden zonnepanelen. Voordat dit zonnepark gerealiseerd kan worden moet de grond eerst ontwikkeld worden. Het zonproject op de vuilstort is het eerste project van de coöperatie, die eerder ontstond uit de energiewerkgroep Hulsen-Kruidenwijk. De werkgroep heeft als doel om, in samenspraak met de buurt, een flinke bijdrage te leveren aan het energieneutraal worden van de gemeente.

Zonnige toekomst
Het zonnepark kan na oplevering aangesloten worden op de Nijverdalse nieuwbouwwijk en in 2030 zo 36,5 gigawattuur per jaar opwekken via zonnepanelen op daken en grond. Die verwachte opbrengst is enorm. Daarbij is het zonnepark een goede invulling voor de vervuilde grond van de stortplaats, er wordt zo ook geen landbouwgrond gebruikt voor het zonnepark.

De rol van Energiefonds Overijssel
Zonne-energie speelt een belangrijke rol in de overgang naar een energieneutraal Overijssel. Daarnaast is het in lokaal beheer ontwikkelen en gebruiken van duurzame energiebronnen van groot belang. Energiefonds Overijssel verschafte Oonze Energie daarom een LEI-F financiering in de vorm van een converteerbare lening van €195.000 Het park heeft bij oplevering een beoogd vermogen van 18MW en zorgt daarmee voor een jaarlijkse opwekking van 15,7 TJ per jaar. Dit is te vergelijken met de energievoorziening voor ruim 5.000 huishoudens. Daarnaast zorgt de ontwikkeling en bouw van het park voor werkgelegenheid in de regio.