BeGreen

BeGreen ontwikkelt en exploiteert houtgestookte verbrandingsinstallaties voor lokale warmtevoorziening voor nabijgelegen utiliteitsgebouwen en woonwijken. Eind 2014 committeerde Energiefonds Overijssel zich aan een participatie in BeGreen Overijssel. Dit is een speciaal opgezet vehikel om gezamenlijk duurzame warmteprojecten in Overijssel te realiseren.

De rol van Energiefonds Overijssel
De Provincie Overijssel wil dat duurzame energie in 2023 voorziet in 20% van de totale energiebehoefte van de provincie. Energiefonds Overijssel financiert projecten die op korte tot middellange termijn kunnen bijdragen aan deze ambitie. Het fonds stelde aan BeGreen initieel € 0,5 miljoen aan eigen vermogen beschikbaar voor de financiering van twee projecten. Voor de verdere uitrol wil Energiefonds Overijssel zowel vreemd als eigen vermogen verstrekken aan de projecten van BeGreen Overijssel.

Verduurzaming zwembad en schoolgebouw
Het eerste gezamenlijke project van BeGreen, het launchingproject, is “De Vrolijkheid”. In dit project worden zwembad De Vrolijkheid en een schoolgebouw van scholengemeenschap Landstede in Zwolle van duurzame warmte voorzien. Ongeveer de helft van de financiering van € 0,5 miljoen gaat naar dit project.

Lokale biomassa
BeGreen organiseert de productie en levering van energie uit regionale houtstromen op kleine schaal. Dit hout wordt nu niet benut of verdwijnt naar het buitenland voor een soortgelijke toepassing. BeGreen is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een samenwerkingsverband waarin de hele keten is vertegenwoordigd, van houtlevering tot warmteafrekening.