Biogasnetwerk Twente

Biogas Netwerk Twente B.V. heeft een leiding voor biogas aangelegd en een opwerkinstallatie voor groen gas gebouwd. Biogasnetwerk Twente is een samenwerkingsverband tussen Gasunie New Energy en Cogas waarbij een biogasleiding van 7,5 kilometer is aangelegd.Het biogas gaat via de transportleiding van Biogas Netwerk Twente naar de centrale opwerkinstallatie in Almelo. Daar wordt het opgewerkt tot groen gas, dat dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Het groene gas wordt geleverd aan het bestaande gastransportnetwerk van Cogas.

De rol van Energiefonds Overijssel
De Provincie Overijssel wil dat duurzame energie in 2023 voorziet in 20% van de totale energiebehoefte van de provincie. Energiefonds Overijssel financiert projecten die op korte tot middellange termijn kunnen bijdragen aan deze ambitie. Het fonds verstrekt Biogas Netwerk Twente B.V. een twaalfjarige lening van bijna €2 miljoen.

Energie en banen
De eerste producent die is aangesloten op het nieuwe biogasnetwerk is Gebroeders Oude Lenferink uit Fleringen. Dit bedrijf in mestdistributie en –transport kan op termijn 6 miljoen m3 biogas produceren. Na opwerking blijft er 4 miljoen m3 groen gas over. Dat is genoeg om 2.500 huishoudens in Twente voor een jaar lang comfortabel en duurzaam te laten wonen. Het project levert 8 tijdelijke banen op en ruim 1 vaste werkplek.

Substantiële bijdrage aan hernieuwbare energie
Over groen gas wordt vaak gedacht dat het een druppel op een gloeiende plaat is. Niets is minder waar. De hoeveelheid energie van 4 miljoen m3 groen gas is te vergelijken met de energie die jaarlijks wordt opgewekt door zes windturbines op land of ruim 173 duizend zonnepanelen. Er wordt ongeveer 6000 ton CO2 per jaar mee bespaard. Bovendien kan groen gas het bestaande gasnetwerk een tweede leven geven.