Brouwer Biocentrale

De bio-WKK (warmtekrachtkoppeling) zal biomassa verwerken voor energie- en stoomproductie warmteopwekking. De gebroeders Brouwer zetten deze biomassa in voor verschillende doeleinden.

De rol van Energiefonds Overijssel
Energiefonds heeft een lening van EUR 3.270.000 en een participatie van EUR 1.500.000 toegekend aan Brouwer Biocentrale om mee te helpen aan de realisatie van een bio-WKK-installatie van 10 MW.

Verschillende doeleinden
FrieslandCampina zal de opgewekte elektriciteit en stoom gebruiken. De extra elektriciteit zal worden geleverd aan het net. De restwarmte wordt ingezet voor diverse andere toepassingen, zoals het drogen van mest.

Biomassaprojecten als speerpunt
Brouwer Biocentrale levert hiermee een grote bijdrage aan de energiedoelstelling van de provincie Overijssel.