Woningcoöperatie Domijn

Domijn is een grote, sociale woningcorporatie met ruim vijftienduizend woningen in Enschede, Haaksbergen en Losser. Domijn heeft sinds 2013 de verduurzaming van 2.429 woningen kunnen realiseren. De woningen werden op individueel niveau, naar wens van de huurder, verduurzaamd. Dit was destijds een unieke aanpak waarbij de huurder zelf bepaalde hoe de woning werd verduurzaamd. Door de verduurzamingsmaatregelen zijn de woningen energiezuiniger geworden en is de CO2 uitstoot verminderd. De Energie Index van de woningen is verbeterd en minstens zo belangrijk: de bewoners zelf ervaren een hoger wooncomfort.

De rol van Energiefonds Overijssel
De Provincie Overijssel wil dat duurzame energie in 2023 voorziet in 20% van de totale energiebehoefte van de provincie. Verduurzaming van woningen en energiebesparing zijn belangrijke onderdelen in deze missie. Energiefonds Overijssel verstrekte Woningstichting Domijn daarom een vijftienjarige lening van € 10 miljoen.

Energiebesparing
Domijn verduurzaamt in totaal 192 complexen van woningen. Het voert vooral isolatiemaatregelen uit. Welke maatregelen dat zijn, hangt af van het type woning. De belangrijkste isolatiemaatregelen zijn gevel- en vloerisolatie.

Creatie banen
Het project bespaart energie en levert tevens een maatschappelijke bijdrage in de vorm van werkgelegenheid in Overijssel. De stichting verwacht dat het project ruim tweehonderd mensjaren aan werkgelegenheid oplevert.

Ook anno 2020 is Domijn nog volop bezig met verduurzaming, bijvoorbeeld met het Europese project INDU-ZERO. Meer informatie hierover.