Endona Torenallee B.V.

Energie Coöperatie Endona uit Heeten levert lokale energie in Salland, 100% duurzame elektriciteit van een energiepark. Volgens de filosofie van lokale energie opwekken voor lokale inwoners en bedrijven werkt Endona nu aan een nieuw project: Endona Torenallee, een nieuw zonnepark van circa 2,9 MW in Raalte.

 

Zonnepark Heeten foto: TenneT / Chris Pennarts

De rol van Energiefonds Overijssel:
Lokale energie draagt bij aan de doelstelling van de provincie Overijssel om in 2023 20% van de energievoorziening duurzaam te laten zijn en in 2050 energieneutraal te zijn. Het Energiefonds financierde al eerder het zonnepark Heeten en zonnepark Boerhof van Endona. Het fonds verstrekt nu een lening van bijna 1,5 miljoen euro voor dit project. Met het zonnepark wordt een jaarlijkse opwekking van 21,0 TJ/jr gerealiseerd. Dit is goed voor de energievoorziening van 808 huishoudens (2.384.110 kWh opbrengst/2950 kWh per huishouden).

Meer weten over zonnepark Heeten

Meer weten over Endona