Klimaatfonds Nederland (Solar EP III B.V.) Zonnepark Aadijk

Klimaatfonds Nederland bouwt, beheert en (mede)financiert in Almelo Zonnepark Aadijk II. Een zonnepark van ongeveer 45 MWp vermogen, waar zo’n 70.000 zonnepanelen op een oppervlakte van ongeveer 40 hectare worden geïnstalleerd. Rondom het zonnepark wordt ook nog eens 13 hectare aan natuurstroken aangelegd. Het park wordt aangesloten op het elektriciteitsnet. Het bijzondere van dit project is dat alle duurzame elektriciteit voor de komende 10 jaar tegen een vaste prijs zal worden afgenomen door Allegro, die gespecialiseerd is in duurzame laadinfrastructuur. Met de stroom van Aadijk II kan Allego elke dag ongeveer 2.000 auto’s volledig opladen. Dit alles is geregeld in een zogenoemde C-PPA (Corporate Power Purchase Agreement). Op basis van deze innovatieve directe afname structuur zijn er pas enkele projecten in Nederland gefinancierd en zal het in de toekomst steeds vaker gaan gebeuren dat een duurzame opwekcapaciteit direct aan de eindafnemer groene stroom levert.

De rol van Energiefonds Overijssel
De ontwikkeling van zonne-energie levert een aanzienlijke bijdrage aan de energietransitie in de provincie. Vanuit het Energiefonds is op basis van de genoemde C-PPA een financiering van €20 miljoen verstrekt om dit zonnepark mogelijk te maken. Zonnepark Aadijk II zal jaarlijks zo’n 43.000 MWh aan duurzame elektriciteit opwekken, dat is ongeveer gelijk aan het elektriciteitsgebruik van 17.000 huishoudens. Dit is vergelijkbaar met het gebruik van meer dan de helft van de inwoners van Almelo.

Maatschappelijke rendement:
De jaarlijkse opwekking van 43.000 MWh is vergelijkbaar met de energie voorziening van 17.000 huishoudens. Het park zorgt voor een vermindering van Co2-uitstoot van 80.433 kg per jaar. Daarnaast voorziet het project in 2 fte vaste en 80 fte tijdelijke banen in de provincie.

Meer lezen over Klimaatfonds Nederland