Opgewekt Rijssen

Energiecoöperatie Rijssen wil het dorp Rijssen vergroenen. Dat doen ze door ‘stroom oet Riessen’, het opwekken van lokale duurzame energie en de zonnestroom voor zo veel mogelijk inwoners van Rijssen beschikbaar te maken. De organisatie wekt de groene stroom op door zonnepaneelsystemen op de daken van lokale bedrijven te plaatsen. Zo liggen er nu zonnepaneelsystemen bij de bedrijven Leverink Transport en de Voortman Steel Group, beiden ook gevestigd in Rijssen. De leden van de coöperatie maken gebruik van de zonnestroom en genieten een belastingvoordeel omdat Opgewekt Rijssen gebruik maakt van de Postcoderoos-regeling. Daarnaast kunnen inwoners ook meedoen als deelnemer aan dit zonneproject via een achtergestelde lening. Een mooi voorbeeld van lokaal initiatief, plaatselijk opgewekt en lokaal gebruikt.

De rol van Energiefonds Overijssel
Opgewekt Rijssen heeft geen winstoogmerk en heeft als doel het lokaal opwekken van duurzame energie voor zo veel mogelijk inwoners. De bestuursleden zijn actief en lokaal betrokken. Het is hiermee een lokaal initiatief dat goed binnen de kaders van Energiefonds Overijssel past. Daarom verstrekte het fonds een vijftienjarige lening van € 1.000.000,-, om de maatschappelijke impact en de lokale betrokkenheid van het initiatief te vergroten en het initiatief zo verder op weg te helpen.

 

Energiebesparing en maatschappelijke rendement
Het zonneproject is goed voor een jaarlijkse besparing/opwekking van 6,8TJ/jr. Zo wekken de panelen bij Leverink Transport 237.000 kWh op, goed voor de stroomvoorziening van ongeveer 75 huishoudens. En bij de Voortman Steel Group wordt momenteel 792.000 kWh opgewekt, goed voor de stroomvoorziening van circa 250 huishoudens.

Meer informatie over Opgewekt Rijssen