Slim Opgewekt

Slim Opgewekt specialiseert zich in de verduurzaming van basis- en middelbare scholen door met name zon-PV en LED-verlichting te exploiteren.

De rol van Energiefonds Overijssel
Energiefonds Overijssel heeft een lening van EUR 2.045.000 goedgekeurd en een participatie van EUR 430.000 verstrekt aan Slim Opgewekt Overijssel B.V. om de verduurzaming van de eerste 23 scholen te realiseren.

Potentiële verduurzaming van 50-75 scholen
Slim Opgewekt heeft al ervaring met de verduurzaming van scholen. Door de initiële financiering van het Energiefonds verwacht zij voldoende middelen te realiseren om dit aantal naar minimaal 50-75 scholen te kunnen uitbreiden.

Bewustwording van duurzaamheid
Rondom de verduurzaming van de scholen voert Slim Opgewekt Overijssel ook een uitgebreide campagne om leerlingen, bestuurders en de wijk/gemeente bewuster te maken van duurzame maatregelen.