PEF Technologies

Steeds meer mensen kiezen tegenwoordig bewuster voor voeding die bijdraagt ​​aan een gezonde levensstijl. De vraag naar eiwitrijke producten en ook de interesse voor een ander type zuivelproduct, wat beter past bij deze nieuwe levensstijl, neemt hierdoor toe. PEF Technologies werkt aan een innovatieve conserveringstechniek, op basis van nanopulse technologie (nanoPEF). Hiermee kan vloeibaar voedsel op een (gemiddeld) 50% energiezuinigere wijze worden geconserveerd. De originele voedselkwaliteit blijft hiermee behouden en de producten zijn langer houdbaar. Hiermee draagt de technologie van PEF in hoge mate bij aan de verduurzaming van de voedselindustrie. Deze wordt nu getest in de zuivelindustrie, maar is toepasbaar in andere vloeistoffen en sectoren. Het geeft een nieuw energiebesparend perspectief voor de zuivelindustrie.

De rol van Energiefonds Overijssel
In juli 2022 verstrekten wij een converteerbare lening aan PEF Techologies. Vooral de beoogde vermindering van het energiegebruik tot wel 50% in verhouding tot de nu gangbare technologieën en de technologische innovatie waren een belangrijke overweging om te investeren. Met de financiering zet PEF Technologies volgende stappen in de ontwikkeling van energie-efficiënte en niet-thermische nanoPEF-technologie en werkt zij aan een eerste marktintroductie. In maart 2023 deed het fonds een volgende investering door een participatie van 500.000 euro te nemen in het bedrijf. Hierdoor kan PEF, naast verdere technologische ontwikkeling en marktintroductie, ook opgeschaald kan worden.

Resultaten
Met deze investeringen wordt een maatschappelijk rendement behaald van 50% besparing in te gebruiken energie. Het resultaat hiervan is een jaarlijkse energiebesparing tussen de 70MWh-600 MWh. Deze zorgt voor een jaarlijkse reductie van 150.000 tot 415.000 kg CO2-uitstoot. Daarbij worden er hiermee ± 15 fulltimebanen gecreëerd in de provincie.

Meer weten over PEF Technologies