PM Energie

Huurders en eigenaren van bedrijfsgebouwen kunnen bij PM Energie zonne-installaties leasen. Ze betalen daarvoor een jaarlijkse vergoeding die is gebaseerd op het geïnstalleerde vermogen. De leaseduur is vijftien jaar. De bedrijven dragen de subsidiebeschikking in het kader van SDE+ die zij voor deze installaties hebben gekregen, overgedragen aan PM Energie. Na vijftien jaar worden de gebruikers eigenaar van de zonne-installaties.

De rol van Energiefonds Overijssel
De Provincie Overijssel wil dat duurzame energie in 2023 voorziet in 20% van de totale energiebehoefte van de provincie. Energiefonds Overijssel financiert projecten die op korte tot middellange termijn kunnen bijdragen aan deze ambitie. Het fonds participeert voor ongeveer € 300.000 in PMI en verstrekt tevens een lening van iets meer dan € 1,3 miljoen.

Duurzame bijdrage
Met zonnepanelen dragen ondernemingen bij aan duurzaamheid én zij besparen op hun energiekosten. In de praktijk is de benodigde investering voor veel ondernemers echter te groot. Dankzij dit project van PM Energie kunnen ondernemers energie opwekken zonder zelf te investeren. Dat levert dubbel rendement op: op korte termijn stijgen de energiekosten voor de ondernemer niet of nauwelijks, terwijl hij op lange termijn bijdraagt aan duurzame energie voor de komende generaties.