SallandWonen

Duurzaamheid is een speerpunt in het beleid van woningstichting SallandWonen. Voor de start van dit project had ruim 62% van de woningen van de stichting een groen energielabel. Met behulp van dit project zal dit percentage aanzienlijk stijgen. De maatregelen leveren 15,5 terajoule aan energiebesparing op en 69 mensjaren aan arbeid.

De rol van Energiefonds Overijssel
De Provincie Overijssel wil dat duurzame energie in 2023 voorziet in 20% van de totale energiebehoefte van de provincie. Energiefonds Overijssel financiert projecten die op korte tot middellange termijn kunnen bijdragen aan deze ambitie. Het fonds financierde de projecten van SallandWonen met circa € 3,8 miljoen.

Deelprojecten
SallandWonen heeft de verduurzamingsmaatregelen verdeeld in drie deelprojecten:

  • projectmatige renovatie en groot onderhoud in de wijk Olykampen;
  • groot onderhoud bij zevenhonderd woningen;
  • in zes jaar tijd toewerken naar een groen label voor driehonderd woningen.

Zonnepanelen
Voor SallandWonen houden hiermee de verduurzamingsmaatregelen niet op. Het biedt in samenwerking met Wocozon Overijssel tevens zonnepanelen aan huurders aan.