Woningstichting Rentree, verduurzaming Burgersdijk Deventer

In de wijk Burgersdijk in Deventer gaat woningstichting Rentree 124 woningen verbouwen en verduurzamen. Deze woningen gaan door deze verduurzamingslag van energielabel C naar Label A+, een mooie vooruitgang. De verbouwing omvat verder het vervangen van de verwamingsinstallatie door hybride warmtepompen of CV-ketels, het verbeteren van de isolatie in de gevel, het dak, de ramen de deuren, een verbeterde ventilatie en asbestsanering en renovatie. De werkzaamheden gaan in september 2023 van start. 

De rol van Energiefonds Overijssel
Energiebesparing en verduurzaming van vastgoed dragen bij aan de energietransitie in de provincie. Daarom stelt het fonds een lening van €6 miljoen euro ter beschikking aan Rentree. Hiermee kan zij tegen een lage rente financieren, waardoor er meer overblijft voor de verduurzaming van haar woningportefeuille. Door de lagere rente heeft Rentree meer kapitaal beschikbaar om daarmee nog meer woningen te verduurzamen. 

Impact
De verbouwing en verduurzaming van de woningen in Burgersdijk levert een jaarlijkse besparing op van  5 TJ. Dit is gelijk aan de energievoorziening van 124 huishoudens. Daarnaast zorgt de verduurzaming voor een CO2 besparing van 197 ton uitstoot. Het project levert tot slot 36 fte tijdelijke banen op. 

Meer weten over Rentree