Woningstichting Vechtdal Wonen

Woningstichting Vechtdal Wonen beheert en onderhoudt ongeveer 10.000 woningen in de regio Vechtdal. Ze willen bijdragen aan de volkshuisvestelijke en sociaal maatschappelijke vraag in deze regio en staan voor een vertrouwd thuis, in een samenleving waarin mensen gelijkwaardig zijn en iedereen verantwoordelijkheid neemt. Vechtdal Wonen wil nu gaan verduurzamen en doet dit door in totaal 7.600 sociale woningen en 2.100 studentenwoningen van zonnepanelen te voorzien. Uiterlijk in 2026 moet dit gedaan zijn. Vanuit het fonds is nu financiering voor de eerste 4.805 woningen.

De rol van Energiefonds Overijssel:
Het fonds heeft een lening van €5 miljoen beschikbaar gesteld voor dit doel aan Vechtdal Wonen. Zo is de woningstichting in staat om tegen lage rente te financieren en dit aan te wenden voor verduurzaming van haar woningportefeuille. Door de lagere rente heeft Vechtdal meer kapitaal beschikbaar om daarmee nog meer woningen te verduurzamen.

Resultaten:
De verduurzaming levert een jaarlijkse energiebesparing op van 15.5 TJ. dit staat gelijk aan de energievoorziening van 4.805 huishoudens. Daarnaast levert dit een vermindering van CO2-uitstoot op van 1.811.738 kilo CO2 per jaar en worden er 40 fte tijdelijke banen gecreëerd in de provincie.

Meer weten over Vechtdal Wonen