Financieringsvormen

Het financieringsteam van Energiefonds Overijssel kan door haar ruime ervaring en een groot netwerk van experts op het gebied van duurzaam ondernemen een waardevolle bijdrage leveren aan het vinden van een optimale financieringsoplossing voor uw project. Wij zijn een betrokken partner in ondernemen met goede contacten met lokale bestuurders in de provincie op provinciaal en gemeentelijk niveau.

Financiering door Energiefonds Overijssel kent verschillende vormen, afhankelijk van de aard, het risico en de behoefte van een onderneming of project. De financieringsinstrumenten van het fonds zijn participaties, (achtergestelde) leningen en garanties. Een combinatie van deze financieringsvormen behoort ook tot onze mogelijkheden.

Welke financieringsvorm past bij uw situatie?

Participatie

Energiefonds Overijssel verstrekt risicokapitaal aan ondernemingen in de vorm van aandelenkapitaal of een converteerbare lening. Wanneer het fonds een converteerbare lening verstrekt, dan heeft dit tot doel om uiteindelijk te converteren en daarmee een aandelenbelang in de onderneming te verwerven.

Het fonds neemt doorgaans een minderheidsbelang in de onderneming waarin ze participeert. Het is dus zaak om ook mede-investeerders (co-investeerders) in uw onderneming te hebben. Als aandeelhouder levert Energiefonds Overijssel graag een constructieve bijdrage aan de realisatie van projecten en de groei van de onderneming door hiervoor haar kennis, advies en netwerk in te zetten.

Sectoren en werkgebieden

Energiefonds Overijssel investeert in ondernemingen die projecten op het gebied van hernieuwbare energie ontwikkelen, exploiteren of anderszins ontplooien en in innovatieve ondernemingen op het gebied van (schone) energietechnologie. Deze ondernemingen hebben bij voorkeur een gepatenteerde technologie die reeds aangewend wordt voor marktexploitatie of op het punt staat van marktuitrol (trl niveau 7 of hoger). Naast de energiedoelstelling is werkgelegenheid een criterium voor het fonds. Dit is onderdeel van het maatschappelijke rendement dat het fonds nastreeft.

Past uw onderneming of project niet binnen de criteria van Energiefonds Overijssel en bent u wel afhankelijk van een financiële bijdrage of steun vanuit Overijssel? Surf dan naar de subsidiepagina van het programma Nieuwe Energie van de provincie Overijssel en scroll door naar het kopje Milieu en Energie. Hier vindt u alle mogelijkheden voor financiële bijdragen. Of kijk op onze partnerpagina voor alternatieve financieringsmogelijkheden.

 

Kenmerken
  •  Aandeelhoudersovereenkomst en koopovereenkomst tussen de onderneming, de co-investeerder(s) en het Energiefonds.
  • Hierin staan de voorwaarden waarop het fonds aandeelhouder zal worden.
Type organisaties
  • Focus op ondernemingen/innovatieve projecten die energie besparen en/of hernieuwbare energie opwekken uit duurzame bronnen
  • Ondernemingen met max. 250 FTE en/of een jaaromzet van max. € 50.000.000,- of een balanstotaal van max. € 43.000.000,-.
  • Gevestigd in Overijssel.
Investeringsreglement

Lees hier ons Investeringsreglement.

 

 

Interesse?

Wilt u uw aanvraag direct indienen? U kunt uw interesse meteen kenbaar maken.

Meld uw financieringsverzoek

Ik heb nog een vraag