Financieringsvormen

Het financieringsteam van Energiefonds Overijssel kan door haar ruime ervaring en een groot netwerk van experts op het gebied van duurzaam ondernemen een waardevolle bijdrage leveren aan het vinden van een optimale financieringsoplossing voor uw project. Wij zijn een betrokken partner in ondernemen met goede contacten met lokale bestuurders in de provincie op provinciaal en gemeentelijk niveau.

Financiering door Energiefonds Overijssel kent verschillende vormen, afhankelijk van de aard, het risico en de behoefte van een onderneming of project. De financieringsinstrumenten van het fonds zijn participaties, (achtergestelde) leningen en garanties. Een combinatie van deze financieringsvormen behoort ook tot onze mogelijkheden. Voor een lening of garantie kan Energiefonds Overijssel financieren vanaf €1.000.000. Voor zonneprojecten kan dit vanaf € 500.000 mits deze te dupliceren zijn. Voor een participatie in het aandelenkapitaal (eigen vermogen) kan dit vanaf €100.000. Daarnaast heeft het fonds ook drie specifieke financieringsfaciliteiten.

Welke financieringsvorm past bij uw situatie?

Garantie

Het financieringsteam van Energiefonds Overijssel kan door haar ruime ervaring en groot netwerk met experts op het gebied van duurzaam ondernemen een waardevolle bijdrage leveren aan het vinden van een optimale financieringsoplossing voor uw project. Wij zijn een betrokken partner in ondernemen met goede contacten met lokale bestuurders in de provincie op provinciaal en gemeentelijk niveau.

Energiefonds Overijssel financiert duurzame projecten als haar bijdrage ertoe leidt dat het project kan worden gerealiseerd. Een van de instrumenten die wij hiervoor hanteren is het verstrekken van garanties voor leningen van commerciële banken. Criteria hierbij zijn dat wordt ingeschat dat het project haalbaar is en dat het project in staat is om van de inkomsten de rente en aflossingen aan een bank terug te betalen. De minimale omvang van een garantie is 1 miljoen euro. De maximale looptijd van de garantie is gelijk aan de looptijd van de financiering.

De subsidieregeling van de provincie Overijssel geeft gedetailleerde richtlijnen voor leningen en garanties en de criteria waaraan deze moeten voldoen.

Sectoren en werkgebieden

Financiering vanuit het fonds kan verstrekt worden in de volgende sectoren:

 • de opwekking van hernieuwbare energie o.a. uit:
  • zon;
  • (aard)warmte;
  • biomassa.
 • energie opslag en infrastructuur.
 • energiebesparingsmaatregelen die worden genomen voor:
  • aanpassing/vervanging van bedrijfsruimten;
  • aanpassing van de productie (uitgezonderd mobiele productiemiddelen).

Aan bovenstaande introductie van de subsidieregeling kunnen geen rechten ontleend worden. Zie hiervoor de volledige regeling.

Past uw onderneming of project niet binnen de criteria van Energiefonds Overijssel en bent u wel afhankelijk van een financiële bijdrage of steun vanuit Overijssel? Surf dan naar de subsidietabel van het programma Nieuwe Energie van de provincie Overijssel. Hier vindt u alle mogelijkheden voor financiële bijdragen. Of kijk op onze partnerpagina voor alternatieve financieringsmogelijkheden.

Kenmerken
 • Garanties vanaf € 1.000.000,-
 • De garantie beslaat max. 80% van de lening
 • Een lage garantie fee
 • Vier jaar om uw project, in delen, te realiseren
 • Lange looptijden en een maximale (economische) levensduur
Type organisaties
 • Ondernemingen/projecten die hernieuwbare energie opwekken of energie besparen.
 • Ondernemingen die nieuwe technologieën ontwikkelen voor hernieuwbare energie opwekken of energie besparen.
 • Gevestigd in Overijssel.
Garantiereglement:

Zie hiervoor de subsidieregeling van de provincie Overijssel.

Interesse?

Wilt u uw aanvraag direct indienen? U kunt uw interesse meteen kenbaar maken.

Meld uw financieringsverzoek

Ik heb nog een vraag