Financieringsvormen

Het financieringsteam van Energiefonds Overijssel kan door haar ruime ervaring en een groot netwerk van experts op het gebied van duurzaam ondernemen een waardevolle bijdrage leveren aan het vinden van een optimale financieringsoplossing voor uw project. Wij zijn een betrokken partner in ondernemen met goede contacten met lokale bestuurders in de provincie op provinciaal en gemeentelijk niveau.

Financiering door Energiefonds Overijssel kent verschillende vormen, afhankelijk van de aard, het risico en de behoefte van een onderneming of project. De financieringsinstrumenten van het fonds zijn participaties, (achtergestelde) leningen en garanties. Een combinatie van deze financieringsvormen behoort ook tot onze mogelijkheden.

Welke financieringsvorm past bij uw situatie?

Lening

Het financieringsteam van Energiefonds Overijssel kan door haar ruime ervaring en groot netwerk met experts op het gebied van duurzaam ondernemen een waardevolle bijdrage leveren aan het vinden van een optimale financieringsoplossing voor uw project. Wij zijn een betrokken partner in ondernemen met goede contacten met lokale bestuurders in de provincie op provinciaal en gemeentelijk niveau.

Energiefonds Overijssel financiert duurzame energieprojecten als haar bijdrage ertoe leidt dat het project kan worden gerealiseerd. Daarbij moet het aannemelijk zijn dat de onderneming of het project haalbaar is en in staat is om van de inkomsten de rente en aflossingen terug te betalen. Hiervoor heeft de onderneming of het project een terugverdientijd van meer dan drie jaar. De minimale omvang van de financiering bedraagt 1 miljoen euro en de maximale looptijd van de financiering is gelijk aan de economische levensduur van het project.

Het Uitvoeringsbesluit Subsidies (UBS) Hoofdstuk 3 vanaf paragraaf 3.9, geeft gedetailleerde richtlijnen voor leningen en garanties en de criteria waaraan deze moeten voldoen.

Sectoren en werkgebieden

Financiering vanuit het fonds kan verstrekt worden in de volgende sectoren:

 • de opwekking van hernieuwbare energie o.a. uit:
  • zon;
  • (aard)warmte;
  • biomassa.
 • energie opslag en infrastructuur.
 • energiebesparingsmaatregelen die worden genomen voor:
  • aanpassing/vervanging van bedrijfsruimten;
  • aanpassing van de productie (uitgezonderd mobiele productiemiddelen).

Aan bovenstaande introductie van het UBS kunnen geen rechten ontleend worden. Zie hiervoor het volledige UBS.

Past uw onderneming of project niet binnen de criteria van Energiefonds Overijssel en bent u wel afhankelijk van een financiële bijdrage of steun vanuit Overijssel? Surf dan naar de subsidietabel van het programma Nieuwe Energie van de provincie Overijssel. Hier vindt u alle mogelijkheden voor financiële bijdragen.  Of kijk op onze partnerpagina voor alternatieve financieringsmogelijkheden.

Kenmerken
 • (achtergestelde) Leningen vanaf € 1.000.000,-
 • Vier jaar om uw project, in delen, te realiseren
 • Leningen met een lage (gesubsidieerde) rente
 • Lange looptijden en een maximale (economische) levensduur
Type organisaties
 • Ondernemingen/projecten die hernieuwbare energie opwekken of energie besparen.
 • Ondernemingen die nieuwe technologieën ontwikkelen voor hernieuwbare energie opwekken of energie besparen.
 • Gevestigd in Overijssel.
Leningsreglement:

Zie hiervoor het Uitvoeringsbesluit Subsidies (UBS) Hoofdstuk 3 vanaf paragraaf 3.9

Interesse?

Wilt u uw aanvraag direct indienen? U kunt uw interesse meteen kenbaar maken.

Meld uw financieringsverzoek

Ik heb nog een vraag