Uw situatie

Bent u als ondernemer actief in Overijssel en bezig met energiebesparing en/of opwekking van hernieuwbare energie? En heeft u een energieproject waarvoor u financiering zoekt, of bent u bezig met de (door)ontwikkeling van een nieuwe innovatieve technologie? Dan komt u wellicht in aanmerking voor ondersteuning vanuit Energiefonds Overijssel. Wij hebben leningen, garanties en participaties als financieringsinstrumenten.

Of u financiering vanuit het fonds kunt krijgen hangt af van uw financieringsbehoefte en uw werkgebied. Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende sectoren waarin het fonds actief is. Omdat innovatie zich over verschillende technologieën uitstrekt en zich niet laat beperken in specifieke thema’s of sectoren, kan Energiefonds Overijssel op allerlei technologische gebieden (Technology Readiness Level (TRL) 4/5) ondersteunen, met uitzondering van (op dit moment) kernenergie.

Op welk gebied is uw organisatie actief?

De landelijke ambitie op klimaatgebied is om in 2050 volledig circulair te zijn. De provincie Overijssel wil deze ambitie ondersteunen en de lokale economie in 2050 volledig laten draaien op producten en grondstoffen die worden hergebruikt. De transitie naar een circulaire economie is nodig omdat fossiele, kritieke en niet hernieuwbare grondstoffen langzaam opraken, en de winning van deze grondstoffen een negatieve impact heeft op het milieu, waaronder de uitstoot van CO2. Het Energiefonds investeert in een duurzaam Overijssel. Om dit doel te bereiken investeren wij zowel in de energietransitie als in een circulaire economie.

De overgang naar een circulaire economie is een enorme opgave, maar biedt ook kansen voor nieuwe projecten en innovatieve ideeën. Wilt u als ondernemer een bijdrage leveren aan de transitie naar een circulaire economie? Dan kan Energiefonds Overijssel u mogelijk helpen met een financiering.

Wat bedoelen we met een circulaire economie?
Een circulaire economie is een economisch systeem van gesloten kringlopen, waarin grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk verliezen, hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt en systeemdenken centraal staat. Dit doen we door middel van de zogenaamde R-strategieën

  1. Refuse en Rethink (afzien van gebruik van producten en materialen);
  2. Reduce (verminderen van grondstoffengebruik);
  3. Re-use (hergebruiken van producten);
  4. Repair (repareren/opknappen om producten te kunnen hergebruiken);
  5. Recycle (materialen verwerken tot grondstoffen);
  6. Recover (verbranden van materialen met energieterugwinning).

Deze zogenaamde R-ladder beschrijft verschillende opties om het grondstoffengebruik te reduceren, de behoefte aan nieuwe grondstoffen uit te stellen, en manieren om de kringloop van grondstoffen te sluiten. Hoe hoger  een strategie op de R-ladder staat (1 is hoog en 3 is laag), hoe groter de bijdrage aan de circulaire economie is.

Wilt u een bijdrage leveren aan de transitie naar een circulaire economie?
Mogelijk heeft u een idee voor een project of wilt u een investering doen gericht op het hergebruik van producten en grondstoffen en daarmee het voorkomen van afval. Of misschien heeft u een bedrijf dat actief is op gebied van reparatie of hergebruik van producten. Elk plan met daarin aandacht voor vermindering van grondstofgebruik, verlenging van de levensduur van producten en/of het nuttig toepassen van reststromen, kan een belangrijke bijdrage leveren aan de transitie naar een circulaire economie.

De provincie Overijssel heeft de landelijke transitie-agenda’s vertaald naar Regionale Transitie Agenda’s (‘RTA’). Bekijk hier de 6 RTA’s en de samenvatting voor inspiratie en op welke speerpunten u mogelijk een bijdrage kunt leveren. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan:

  1. Vermindering van voedselverspilling;
  2. Circulair bouwen;
  3. Gebruiken van gerecyclede en/of biobased materialen;
  4. Aanbieden of gebruiken van kwalitatief goed circulair textiel.

Wat kan Energiefonds Overijssel voor u betekenen?
Het fonds kan investeren in uw project en/of financiering verstrekken om uw circulaire plan te realiseren. Draagt uw circulaire investering, project of bedrijf bij aan een vermindering van de CO2 uitstoot, dan kunt u in aanmerking komen voor een financiering van het fonds. Wij denken graag met u mee bij het opzetten van een circulair project of het opschalen van een innovatieve circulaire technologie. We kunnen u ondersteunen door het delen van kennis en u helpen met bijvoorbeeld uw businessplan.

Heeft u een circulair project of wilt u meer weten? Neem dan vooral contact op met Suzanne Groen.

Interesse?

Wilt u uw financieringsverzoek meteen doen? U kunt uw verzoek hier meteen kenbaar maken.

Meld uw financieringsverzoek

Ik heb nog een vraag