Uw situatie

Bent u als ondernemer actief in Overijssel en bezig met energiebesparing en/of opwekking van hernieuwbare energie? En heeft u een energieproject waarvoor u financiering zoekt, of bent u bezig met de (door)ontwikkeling van een nieuwe innovatieve technologie? Dan komt u wellicht in aanmerking voor ondersteuning vanuit Energiefonds Overijssel. Wij hebben leningen, garanties en participaties als financieringsinstrumenten.

Of u financiering vanuit het fonds kunt krijgen hangt af van uw financieringsbehoefte en uw werkgebied. Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende sectoren waarin het fonds actief is. Omdat innovatie zich over verschillende technologieën uitstrekt en zich niet laat beperken in specifieke thema’s of sectoren, kan Energiefonds Overijssel op allerlei technologische gebieden (Technology Readiness Level (TRL) 4/5) ondersteunen, met uitzondering van (op dit moment) kernenergie.

Op welk gebied is uw organisatie actief?

Energiebesparing

De verduurzaming van woningen, bedrijfs- en maatschappelijke gebouwen zorgt voor energiebesparing en draagt daarmee bij aan de doelstelling van Energiefonds Overijssel om de energietransitie in de provincie te versnellen.

Verduurzaming van woningen wordt gefinancierd via woningcorporaties en via partijen zoals bijvoorbeeld Woningabonnement (WOAB) en Wocozon. Dit zijn organisaties die zelf een lening van minimaal 1 miljoen euro op zich nemen en daarmee een behoorlijk bereik hebben onder particuliere woningeigenaren en/of huurders.

De financiering van verduurzaming van bedrijfs- en maatschappelijke gebouwen kan door de gebouweigenaar zelf gedaan worden. Of door organisaties die gebouwen van anderen verduurzamen en hiervoor huur, leaseopbrengsten of SDE-subsidie en energieopbrengsten ontvangen. Energiefonds Overijssel kan hierin mee financieren. Voorbeelden van dit soort projecten treft u onderaan deze pagina.

Met onze kennis kunnen wij u adviseren over de financiering van uw businesscase en/of ons netwerk inzetten om u verder in contact te brengen met relevante partijen. Wilt u meer weten of eens overleggen over financiering voor een verduurzamingsproject in vastgoed? Neem dan contact op met Joost Vlot.

Interesse?

Wilt u uw financieringsverzoek meteen doen? U kunt uw verzoek hier meteen kenbaar maken.

Meld uw financieringsverzoek

Ik heb nog een vraag