Uw situatie

Bent u als ondernemer actief in Overijssel en bezig met energiebesparing en/of opwekking van nieuwe energie? En heeft u een energieproject waarvoor u financiering zoekt, of bent u bezig met de ontwikkeling van een nieuwe (innovatieve) technologie? Dan kan Energiefonds Overijssel u ondersteunen, we doen dat met leningen, garanties en participaties.

Of u financiering  vanuit het fonds kunt krijgen hangt af van uw financieringsbehoefte en werkgebied. Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende sectoren waarin het fonds actief is.

Op welk gebied is uw organisatie actief?

Energie besparen

De verduurzaming van woningen, bedrijfs- en maatschappelijke gebouwen zorgt voor energiebesparing en draagt daarmee bij aan de doelstelling van Energiefonds Overijssel om de energietransitie in de provincie te versnellen.

Verduurzaming van woningen wordt gefinancierd via woningcorporaties en via partijen zoals bijvoorbeeld Woningabonnement (WOAB) en Wocozon. Dit zijn organisaties die zelf een lening van minimaal 1 miljoen euro op zich nemen en daarmee een behoorlijk bereik hebben onder particuliere woningeigenaren en/of huurders.

De financiering van verduurzaming van bedrijfs- en maatschappelijke gebouwen kan door de gebouweigenaar zelf gedaan worden. Of door organisaties die gebouwen van anderen verduurzamen en hiervoor huur, leaseopbrengsten of SDE-subsidie en energieopbrengsten ontvangen. Energiefonds Overijssel kan hierin mee financieren. Voorbeelden van dit soort projecten treft u onderaan deze pagina.

Met onze kennis kunnen wij u adviseren over de financiering van uw businesscase en/of ons netwerk inzetten om u verder in contact te brengen met relevante partijen. Wilt u meer weten of eens overleggen over financiering voor een verduurzamingsproject in vastgoed? Neem dan contact op met Willem Dubbelman.

Interesse?

Wilt u uw financieringsverzoek meteen doen? U kunt uw verzoek hier meteen kenbaar maken.

Meld uw financieringsverzoek

Ik heb nog een vraag