Uw situatie

Bent u als ondernemer actief in Overijssel en bezig met energiebesparing en/of opwekking van hernieuwbare energie? En heeft u een energieproject waarvoor u financiering zoekt, of bent u bezig met de (door)ontwikkeling van een nieuwe innovatieve technologie? Dan komt u wellicht in aanmerking voor ondersteuning vanuit Energiefonds Overijssel. Wij hebben leningen, garanties en participaties als financieringsinstrumenten.

Of u financiering vanuit het fonds kunt krijgen hangt af van uw financieringsbehoefte en uw werkgebied. Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende sectoren waarin het fonds actief is. Omdat innovatie zich over verschillende technologieën uitstrekt en zich niet laat beperken in specifieke thema’s of sectoren, kan Energiefonds Overijssel op allerlei technologische gebieden (Technology Readiness Level (TRL) 4/5) ondersteunen, met uitzondering van (op dit moment) kernenergie.

Op welk gebied is uw organisatie actief?

Biomassa

De biomassasector is op dit moment een onderdeel van de energietransitie in Nederland. Deze is verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de hernieuwbare energie opwek in ons land. In de provincie is Energiefonds Overijssel bij meerdere biomassaprojecten betrokken, die een flinke bijdrage leveren aan de doelstelling van de provincie: 20% hernieuwbare energie in 2023 en een energieneutraal Overijssel in 2050.

Begreen houtsnippers

Het fonds financiert duurzame biomassa-energie projecten omdat op de korte en middellange termijn bio-energie, naast andere vormen van duurzame energie opwekking, noodzakelijk blijkt om de energiedoelstellingen te kunnen halen. Bij financiering wordt specifiek gelet op het type biomassa (voornamelijk tweede en derde generatie biomassa), waar de biomassa vandaan komt (lokaal en volgens NTA 8080 regulering) en hoe de opgewekte energie vervolgens wordt gebruikt (hoogwaardig energetisch rendement). Daarnaast hebben we veelvuldig en constant contact met andere organisaties in Overijssel die actief zijn in deze sector (zoals bijvoorbeeld het Bio-Energiecluster Oost-Nederland (BEON) en het programma Nieuwe Energie Overijssel (NEO) van de provincie) en praten we geregeld met leveranciers van biomassa-installaties. Zo trachten we up-to-date te blijven van alle relevante aspecten en ontwikkelingen rond de biomassa-sector in Overijssel.

Momenteel is het fonds actief in meerdere segmenten van de biomassa-industrie. Zo zijn wij betrokken bij hout gestookte biomassa-installaties, vergistingsinstallaties, pyrolyse technologie en de productie van houtpellets. U vindt op deze pagina hiervan een aantal specifieke voorbeeldprojecten.

Wilt u meer weten of financiering aanvragen voor een biomassaproject? Dan kun u contact opnemen met Willem Dubbelman of Dylan Perales.

Interesse?

Wilt u uw financieringsverzoek meteen doen? U kunt uw verzoek hier meteen kenbaar maken.

Meld uw financieringsverzoek

Ik heb nog een vraag

 

Contactpersoon
Dylan Perales

Investment Manager Biomassa en Waterstof