Uw situatie

Bent u als ondernemer actief in Overijssel en bezig met energiebesparing en/of opwekking van hernieuwbare energie? En heeft u een energieproject waarvoor u financiering zoekt, of bent u bezig met de (door)ontwikkeling van een nieuwe innovatieve technologie? Dan komt u wellicht in aanmerking voor ondersteuning vanuit Energiefonds Overijssel. Wij hebben leningen, garanties en participaties als financieringsinstrumenten.

Of u financiering vanuit het fonds kunt krijgen hangt af van uw financieringsbehoefte en uw werkgebied. Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende sectoren waarin het fonds actief is. Omdat innovatie zich over verschillende technologieën uitstrekt en zich niet laat beperken in specifieke thema’s of sectoren, kan Energiefonds Overijssel op allerlei technologische gebieden (Technology Readiness Level (TRL) 4/5) ondersteunen, met uitzondering van (op dit moment) kernenergie.

Op welk gebied is uw organisatie actief?

Opslag en Infrastructuur

Nieuwe en alternatieve vormen van energieopslag en infrastructuur zijn noodzakelijke elementen in de transitie naar een hernieuwbaar en meer decentraal energienetwerk. Het aandeel hernieuwbaar (nieuwe) opgewekte energie groeit, echter het moment van opwek komt geregeld niet overeen met het moment van gebruik. Met nieuwe en alternatieve vormen van energieopslag en -infrastructuur kunnen we vraag en aanbod beter op elkaar aan laten sluiten. Daarom investeert het fonds in energieopslag en infrastructuur.

Ten aanzien van opslag kijkt Energiefonds Overijssel o.a., maar niet uitsluitend, naar elektriciteitsopslag, warmteopslag en groene (synthetische) gassen, zoals waterstof. Infrastructuur omvat o.a., maar niet uitsluitend, warmtenetten en waterstofnetwerken.

Om de energietransitie te kunnen versnellen is Energiefonds Overijssel opzoek naar ondernemers binnen de provincie met innovatieve bedrijven (start/scale-up) en/of energieprojecten binnen het opslag en infrastructuur domein.

Wat kan Energiefonds Overijssel voor u betekenen?

Wij denken graag met u mee over hoe een investering of financiering vanuit Energiefonds Overijssel uw bedrijf kan laten groeien of uw project in energieopslag en infrastructuur kan laten slagen. Naast de financiële ondersteuning kunnen wij u tevens helpen door het delen van kennis, de aanscherping van uw businessplan en het vinden van additionele investeerders/financiers.

Welke ervaring heeft Energiefonds Overijssel met opslag en infrastructuur?

Wij hebben door de jaren heen veel ervaring opgedaan met het investeren in en financieren van innovatieve bedrijven, gerelateerd aan de energietransitie. Daarbij hebben wij uitgebreide kennis van de financiering en realisatie van energieprojecten. Op het gebied van opslag en infrastructuur hebben wij specifieke kennis en ervaring opgedaan aan de hand van meerdere projecten en innovatieve bedrijven, zie hiervoor de voorbeelden onderaan deze pagina.

Wilt u meer weten of eens overleggen over opslag en/of infrastructuur, neem dan contact op met Radboud Dood.

Interesse?

Wilt u uw financieringsverzoek meteen doen? U kunt uw verzoek hier meteen kenbaar maken.

Meld uw financieringsverzoek

Ik heb nog een vraag