Uw situatie

Bent u als ondernemer actief in Overijssel en bezig met energiebesparing en/of opwekking van hernieuwbare energie? En heeft u een energieproject waarvoor u financiering zoekt, of bent u bezig met de (door)ontwikkeling van een nieuwe innovatieve technologie? Dan komt u wellicht in aanmerking voor ondersteuning vanuit Energiefonds Overijssel. Wij hebben leningen, garanties en participaties als financieringsinstrumenten.

Of u financiering vanuit het fonds kunt krijgen hangt af van uw financieringsbehoefte en uw werkgebied. Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende sectoren waarin het fonds actief is. Omdat innovatie zich over verschillende technologieën uitstrekt en zich niet laat beperken in specifieke thema’s of sectoren, kan Energiefonds Overijssel op allerlei technologische gebieden (Technology Readiness Level (TRL) 4/5) ondersteunen, met uitzondering van (op dit moment) kernenergie.

Op welk gebied is uw organisatie actief?

Zon en Wind

Het aandeel zonneprojecten in hernieuwbaar opgewekte energie groeit hard en de rol van zon in de energietransitie wordt daarmee steeds belangrijker. Ook wordt er steeds meer gekeken naar windprojecten in Overijssel. Om de klimaatdoelstellingen te kunnen realiseren is er echter een grote versnelling nodig, ook in Overijssel. Als ondernemer kunt u aan hieraan bijdragen door zelf een zonne- of windproject te realiseren.

Waar moet u aan denken bij het opzetten van een zonneproject?
Om een zonneproject te kunnen realiseren is allereerst een geschikte locatie nodig. Zonnepanelen kunnen worden geplaatst op een veld, op het dak en op water. Een belangrijk aspect is hierbij de aansluiting van het zonnepark op het elektriciteitsnet. In verschillende delen van Overijssel is er op dit moment geen of beperkte mogelijkheid om terug te leveren aan het net. Meer informatie en een overzicht van de beschikbare netwerkcapaciteit kunt u hier terugvinden. Voor een veldopstelling en/of een drijvend zonnepark is een omgevingsvergunning verplicht (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Daarnaast kan er voor een zonneproject SDE++ subsidie worden aangevraagd bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO).

De Regeling Verlaagd Tarief, ofwel de Postcoderoosregeling, bestaat niet langer. Sinds 1 april 2021 kunnen energiecoöperaties aanspraak maken op de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE), deze subsidie wordt ook uitgegeven door RVO.

Wat kan Energiefonds Overijssel voor u betekenen?
Wij denken graag met u mee bij het opzetten van een zonneproject of een windproject. We kunnen u ondersteunen door het delen van kennis en u helpen met bijvoorbeeld uw businessplan. Het fonds kan investeren in uw project en/of financiering verstrekken om het zonnepark te realiseren. We werken ook veel samen met energiecoöperaties die lokale opwekking van duurzame energie nastreven, zowel op het gebied van zon als bij windprojecten. Omwonenden van een zonne- of windpark worden zo betrokken bij het project en kunnen zelf ook mee investeren.

Welke ervaring heeft Energiefonds Overijssel met zonne- en windprojecten?
Wij hebben door de jaren heen veel ervaring opgedaan met het financieren van zonneprojecten. Zie hiervoor de voorbeelden onderaan op deze pagina. Het fonds financiert inmiddels de eerste windprojecten.

Wilt u meer weten of eens overleggen over een zonneproject? Neem dan contact op met Nienke Rijpstra. Voor windprojecten met een LEI-F financiering kunt u terecht bij Thomas Meeuwsen.

Interesse?

Wilt u uw financieringsverzoek meteen doen? U kunt uw verzoek hier meteen kenbaar maken.

Meld uw financieringsverzoek

Ik heb nog een vraag

 

Contactpersoon
Nienke Rijpstra

Investment Director